V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VESELÁ, Marie

Marie VESELÁ provdaná Kabeláčová (* 22. 11. 1892 Vídeň, † 20. 2. 1969 Praha)  – operní pěvkyně-mezzosopranistka a herečka; manželka zpěváka Štěpána Hodounského (1886–1954). Po absolvování Akademie hudby ve Vídni (1907–14, u profesora G. Geiringa) vystřídala jen tři scény: Německé divadlo Brno (1914–18), Národní divadlo Brno (1919–22) a Národní divadlo v Praze (1922–58), odkud odešla do důchodu. V české kinematografii se uplatnila menšími roličkami, a to paradoxně pouze v němé éře, kdy svůj hlas nemohla využít: domovnice (Roztržené foto, 1921), sousedka paní Holarové (Bílý ráj, 1924), chalupnice (Píseň života, 1924), sousedka (Dvojí život, 1924; Děvče z hor, 1924; Do panského stavu, 1925), žena na ulici (Chyťte ho!, 1924), šatnářka (Příběh jednoho dne, 1926), trhovkyně (Paní Katynka z Vaječného trhu, 1927) a vesnická drbna (Páter Vojtěch, 1928). Roku 1953 byla jmenována Zasloužilou umělkyní.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!