V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VESECKÁ, Zora

Zora VESECKÁ provdaná Muzikantová (* 1967 Olomouc?)  – zubařka a představitelka dětských postav. Do osmi let žila s rodiči v Olomouci, kde začala v pěti letech účinkovat v divadle. Poté se přestěhovali do Prahy, kde začala chodit na konkursy do televize, uváděla dětský pořad Plamínek a jako hezká, černovlasá, okatá a talentovaná si zahrála hlavní dívčí role v řadě tv. inscenací: Tak teď nebreč (1977), Jak namalovat ptáčka (1980), Drž se rovně, Kačenko (1981), Zadními vrátky do zoo za zvířátky (1981). Ve filmu hrála v dětských příbězích menší role: epizoda v cyklu o Panu Tau (Od zítřka nečaruji, 1978), holka z party (Brontosaurus, 1979), dívka s ohonem (Neohlížej se, jde za námi kůň!, 1979), Jana (Muž přes palubu, 1980). Přesto však o dráze herečky, i když účinkovala v Laterně magice jako princezna ve Sněhové královně v režii E. Schorma, neuvažovala, po gymnáziu vystudovala stomatologii na UK a věnuje se lékařské praxi. Její portrét do cyklu Osudy hvězd natočil Jiří Střecha (2007).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!