V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VERZICHOVÁ, Dana

Dana VERZICHOVÁ Daniela (* 23. 8. 1977 Praha)  – herečka. Vystudovala herectví na DAMU (2002) a nastoupila do angažmá v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (Její pastorkyňa, Lucerna, Višňový sad, Malované na skle), kde se podílí i na představeních krumlovského otočného hlediště (Mariana v Robinu Hoodovi). Ve filmu debutovala v koprodukčním dramatu K. Kachyni Poslední motýl (1990) a epizodní roličku měla i ve Vachlerově komedii Doblba! (2005). Na tv. obrazovce účinkuje hlavně v seriálech: Ranč U Zelené sedmy (1996, 1998, 2005); Redakce (2005) a Ordinace v růžové zahradě (2005–06), zatím ojediněle i v tv. filmu (Borůvkový vrch, 2002). Spolupracuje také s rozhlasem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!