V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VELÍMSKÁ, Eliška

Eliška VELÍMSKÁ rozená Nováková, provdaná Peprníková (* 18. 6. 1923 Hořice v Podkrkonoší, † 18. 1. 2013)  – herečka. Hned po osvobození (1945) začala hrát v oblastním mládežnickém souboru Rotor v Kladně, pak vystřídala div. soubory v Praze (Divadlo mladých pionýrů, Vítězná křídla, Vesnické divadlo) i na oblastních scénách (Zlín a Kolín). Od roku 1958 byla až do odchodu na odpočinek angažována v Divadle S. K. Neumanna v Praze. Její velmi sporadické účinkování ve filmu obnášelo nanejvýš epizodní role manželek a matek (Botostroj, 1954; Zatoulané dělo, 1958; Červnové dny, 1961) nebo listonošky (Čekání na déšť, 1978). S větší vstřícností se nesetkala ani ze strany televize, kde se objevila např. v inscenacích Tichý svědek (1973) a Milostivé léto (1991) a v seriálech: Pan Tau (1969), Nejmladší z rodu Hamrů (1975) a Muž na radnici (1976). Zatím naposled před kamerou účinkovala v krátkometrážním americkém filmu The Decadent Visitor/Dekadentní návštěvník (1999). Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1994).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!