V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VELIKÁ, Lenka

Lenka VELIKÁ rozená Svadbíková (* 1. 1. 1967 Děčín)  – herečka; manželka herce Martina Velikého (* 1971). Pochází z hudebně založené rodiny, sama hraje na klavír a akordeon, věnuje se i výrazovému tanci a výtvarnému umění. Začínala v amatérském souboru Krajánek v Malšovicích u Děčína. Absolvovala SPŠ v Ústí nad Labem, hrála dvě sezony v Divadle Rozmanitostí v Mostu a poté studovala alternativní loutkové divadlo na DAMU. Po absolutoriu (1993) nastoupila do Dejvického divadla a nyní účinkuje v Divadle v Dlouhé (mj. Past na myši, Myška z bříška, Kabaret Prévert-Bulis, Oněgin byl Rusák, Vějíř s broskvovými květy). Ve filmu debutovala ještě pod dívčím jménem jako Márinka v Malostranských humoreskách (1995), už provdaná hrála redaktorku v Renčově přepisu Vieweghovy prózy Román pro ženy (2005). Na obrazovce ji mohli diváci vidět v seriálu Redakce (2004).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!