V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VELICKÝ, Ada

Ada VELICKÝ vl. jm. Adolf Niederle (* 18??, † 24. 2. 1931 Praha)  – herec. Působil dlouhou dobu jako vedoucí síla u Zöllnerovy div. společnosti a později na několika pražských scénách. Ve filmu, kde vytvořil řadu typických figurek, debutoval v ještě němé éře jako obecní strážník v dramatu V. Kubáska Dvojí život (1924) a na opačné straně barikády v roli pomocníka lupičů se ocitl v komedii K. Lamače Chyťe ho! (1924). Pod režisérem S. Innemannem hrál žadatele o místo v Láskách Kačenky Strnadové(1926) a po boku V. Buriana pacienta ve Falešné kočičce (1926). Byl rekrutem v Šesti mušketýrech (1925) a v režii J. RovenskéhoDomě ztraceného štěstí (1927) si oblékl stejnokroj drába. Poslední rolí, než film promluvil, byl rychtářův sluha v Pražském katu (1927), kdy Mydláře ztvárnil G. Frištenský. V prvním ozvučeném filmu Antonově Tonce šibenici (1930) měl epizodku hosta v hospodě, v dramatu O. Kmínka Za rodnou hroudu (1930) byl panem domácím a filmografii uzavřel rolí nápovědy v burianovské komedii K. Lamače On a jeho sestra (1931).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!