V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VELECKÝ, Arnošt/Arno

Arnošt/Arno VELECKÝ vl. jm. Antonín Arnošt Velecký (* 14. 3. 1901 Brno, † 17. 3. 1976 Praha)operetní zpěvák-tenorista a herec; manžel herečky O. Augustové.  Působil v Moderní operetě v Praze (1932–34) a v té tobě se dostal do film. ateliérů, kde uplatnil herecký i pěvecký potencionál: barový zpěvák Frank Verych ve frašce Tisíc za jednu noc (1932), profesorův syn Julian v Diagnose X (1933), Jindřich Plevka, přítel hlavního hrdiny Johánka (H. Haas), ve veselohře V. Slavínského Okénko (1933) a Janek, syn kováře (P. Ludikar), v melodramatu J. Rovenského Tatranská romance (1934). Hlavní role prostopášného knížete Pavla Milovidova mu připadla v melodramatickém příběhu podle div. hry A. N. Ostrovského Výkřik do sibiřské noci (1935) režiséra ruského původu V. Ch. Vladimírova. S film. plátnem se nadlouho rozloučil rolí Jarky Karafiáta, syna mlynářského pana otce (T. Pištěk), v komedii J. Svitáka Pan otec Karafiát (1935). Znárodněná kinematografie mu nabídla už jen roli důstojníka ve Slavíčkově Podobizně (1947).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!