V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VELEBNÝ, František

František VELEBNÝ (* 17. 8. 1898 Nemošice, okres Pardubice, † 18. 11. 1973 Benešov)  – herec. V Národním divadle v Praze působil od roku 1924 nejprve jako elév činohry a od roku 1948 až do odchodu do důchodu (1963) jako inspicient i asistent režie. Na jevišti byl představitelem rolí většinou epizodních (hlídač v Aieschylově Oresteii, první člověk v Aristofanových Ptácích). V české kinematografii debutoval ještě v němé éře jako zapisovatel u soudu (Batalion, 1927). Ani zvukový film mu neposkytl větší než epizodní role označené pouze profesí: pacient (Děti na zakázku, 1938), hlásný (Cech panen kutnohorských, 1938), strážmistr (Teď zas my, 1938), nebo dokonce ani neurčených: (Hrdinové mlčí, 1946; Tři kamarádi, 1947). Naposledy se představil větší rolí jako Pepoušův (E. Cupák) otec ve film. adaptaci Ptáčníkova románu Ročník 21 (1957). Účinkoval i v rozhlase (od 30. po 60. léta) a některé z nahrávek (Bílá nemoc aj.) jsou dnes na audionosičích.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!