V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VEJVODOVÁ, Zuzana

Zuzana VEJVODOVÁ (* 19. 9. 1980 Praha)  – herečka; dcera jazzového bubeníka Josefa Vejvody (* 1945) a vnučka skladatele Jaromíra Vejvody (1902–1988). Studovala jazykovou školu a poté absolvovala hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (2000). Už za studia hostovala v Divadle na Vinohradech a také v Divadle Na Fidlovačce, kde od roku 1998 působí dodnes (Mam’zelle Nitouche, Šumař na střeše, Thyl Ulenspiegl, Ženitba, Jak se vám líbí, Čaj u královny), ale účinkuje též v muzikálech a na Letních shakespearovských slavnostech na Pražském hradě. Před tv. kameru se dostala poprvé už v jedenácti letech hlavní rolí Leontýnky v seriálu Území bílých králů (1991). Poté hrála v řadě dalších seriálů (Když se slunci nedaří, 1995; O ztracené lásce, 2000; Hraběnky, 2006; Nemocnice na kraji města – nové osudy, 2008, Ulice 2009–10), pohádek (Prsten kohouta Alektrya,2001; Zlatá princezna, 2001; Modrý Mauritius, 2004; Pohádka o houslích a viole, 2005; Boháč a chudák, 2005; Tajemství lesní země, 2006; Hospoda U bílé kočky, 2008), v hraném dokumentu Hledání Janáčka (2003) či tv. filmech a inscenacích (Isabela, vevodkyně Boubrounská, 1999; Den dobrých skutků, 2001; Láska in memoriam, 2007; Polibek na cestu, 2008). Objevila se také v krátkých filmech Tomáše Krejčího (Metus mortis, 1997; 2057, 1997). Zatím jedinou rolí v celovečerním filmu je postava Jany v komedii V. Chytilové Hezké chvilky bez záruky (2006).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!