V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČAPKA, Michal

Michal ČAPKA (* 19. 10. 1979 Přerov)herec; syn herce J. Čapky, bratr herce F. Čapky. Pochází z herecké dynastie. Začal chodit na gymnázium, ale po roce přestoupil na studium herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Po absolutoriu (2000) strávil dvě sezony v Městském divadle Karlovy Vary (Ženitba, Lakomec, Racek), odkud se vrátil do Ostravy, aby po krátkém angažmá v Divadle loutek (Sen noci svatojánské) posílil v roce 2002 soubor Komorní scény Aréna (Zámek, Lidská tragédie, Mort, Merlin – jiný příběh, Svatba, Racek, Kafkovo brko, Poručík z Innishmoru). Je držitelem Ceny Alfréda Radoka (2003) v za roli psa v Bulgakovově Psí srdce a podobně jako jeho bratr Filip je držitelem Ceny Thálie pro mladého umělce do 33 let (2007). Spolu s bratrem si zahrál v inscenacích Divadla Petra Bezruče (Trainspotting) a pražského Divadla Bez Zábradlí (Cesta dlouhým dnem do noci). Ve druhém případě je vedla režisérka Alice Nellis, která je obsadila do svého psychologického filmu Mamas & Papas (2010), jako dvojici bratrů Dolanských. Zatímco Filip v roli veterináře řeší s manželkou (Z. Čapková) problém početí, Michal-divadelní technik se naopak musí smířit s tím, že jeho milenka, začínající herečka Tereza (M. Issová), volí potrat. Práci před kamerou si vyzkoušel už předtím jako protagonista hodinového absolventského filmu Den jednoho herce (2007) posluchače FAMU Radima Filipce.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!