V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAVŘINCOVÁ, Taťána

Taťána VAVŘINCOVÁ rozená Obručová, provdaná 1. Říhová (* 27. 10. 1923 Bratislava, † 21. 11. 1981 Göteborg)  – herečka; manželka filmového novináře Jiřího Síly (1911–1960) a lékaře Otakara Poupy (1916–1999). Její otec byl hudebník a dirigent vojenského orchestru a matka vlastnila do roku 1948 parfumerii na Národní třídě. Ještě než absolvovala herectví na Státní konzervatoři v Praze (1943), účinkovala na pražských scénách (Divadlo pro 99, Divadlo ve Smetanově muzeu). Za okupace hrála v Nezávislém divadle a po osvobození krátce působila v Divadle města Žižkova, než se její domovskou scénou stalo Městské oblastní divadlo Praha-Libeň, respektive Divadlo S. K. Neumanna, kde setrvala v angažmá až do emigrace roku 1968. Ve Švédsku hereckou kariéru opustila a věnovala se tlumočení a sociální pomoci přistěhovalcům. Před kamerou debutovala úlohou kadeřnice Fifi v Holmanově melodramatu Bláhový sen (1943). Po menších rolích zdravotních sester (Polibek ze stadionu, 1947; Únos, 1952) vytvořila i větší úlohy, z nichž vyniká inženýrka Marie Vaňková v Machově komedii Slovo dělá ženu (1952) a zhýčkaná měšťácká dcera Irena v Borského adaptaci povídky Svatopluka Čecha Jestřáb kontra Hrdlička (1953). Její další účast ve filmech se omezila už jen na drobné role (Taková láska, 1959; Probuzení, 1959; Komedie s Klikou, 1964; Třicet jedna ve stínu, 1965), završené postavou velitelky Hitlerjugend v Novákově tragikomedii z Pražského povstání roku 1945 Maratón (1968).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!