V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAVRUŠA, Michal

Michal VAVRUŠA (* 1961? Gottwaldov, dnes Zlín)  – dětský herec. Na základě konkursu na film. plátno vstoupil hned hlavní rolí Pepíka Horáčka v dětském filmu gottwaldovského režiséra Josefa Pinkavy Kapitán Korda (1970), který vypráví o přátelství chlapce z dětského domova a výpravčího „kapitána“ Kordy. Jeho přirozený projev zaujal nejen diváky, ale i režiséry, a tak si ho poté vybírali do svých snímků i další renomovaní režiséři. Nejprve K. Kachyňa, který ho obsadil do válečného příběhu Vlak do stanice Nebe (1972), v němž ztvárnil Františka Koubu. Poté i F. Vláčil, v jehož dramatu Sirius (1974) ho čekala hlavní role opět Františka zvaného Fanek, který v době okupace nalezne nejlepšího přítele ve vlčáku Siriovi, ale válečná doba tomu nepřeje. V dalším Pinkavově dětském snímku Poštovský panáček (1974) měl znovu hlavní roli jako chlapec Vilda, který bojuje s pokušením ponechat si neprávem přisvojené peníze. S přibývajícím věkem už dostal jen roli studenta Heinricha v koprodukčním snímku s NDR Ostrov stříbrných volavek (1976), čímž jeho účinkování ve filmu skončilo.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!