V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁVROVÁ, Ivana

Ivana VÁVROVÁ (* 4. 6. 1962 Praha)  – herečka. Její matka byla zdravotní sestra a otec pracoval jako elektroinženýr v ČST Praha. Už jako studentka gymnázia s rozšířenou jazykovou výukou si zahrála v televizi (seriál Start a inscenace Narozeniny) a ve filmech Straka v hrsti (1983, 1988), Já nejsem já (1985) a Mladé víno (1986). Po nepřijetí na DAMU prošla dlouholetou div. praxí v plzeňském operetním souboru a v činohře mosteckého divadla. Až poté vystudovala herectví na DAMU (1987) a stala se členkou Státního divadla v Brně. Debutující film. režisérka Magdalena Pivoňková jí svěřila hlavní roli mladé manželky Lídy Kadlecové, která se svým mužem (Z. Podhůrský) čelí různým problémům života na šumavské samotě, v milostném příběhu podle Otčenáškova stejnojmenného románu Když v ráji pršelo (1987). S filmem se zatím rozloučila epizodní rolí stopařky v Tučkově vojenské situační komedii Copak je to za vojáka… (1987). Účinkovala rovněž na obrazovce, mj. v tv. filmech a inscenacích (Narozeniny, 1984; Bohyně krásy, 1984; Bratr Paleček, 1988; Popel a hvězdy, 1990), pohádkách (O princi, který měl smůlu, 1989) a v seriálu Rodáci (1988).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!