V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁVROVÁ-HEŘMÁNKOVÁ, Hana

Hana VÁVROVÁ-HEŘMÁNKOVÁ (* 1. 3. 1963 Praha)  – divadelní manažerka, televizní hlasatelka a herečka; sestra herečky a film. režisérky D. Vávrové a manželka herce K. Heřmánek. Od dětství se věnovala tanci a divadlu. Zahrála si také několik drobných dívčích rolí ve filmu: starší pionýrku v Polákově pohádce Od zítřka nečaruji (1978), spolužačku žižkovského chlapce Kajdy Bursíka (L. Vaculík) v Láskách mezi kapkami deště (1979) K. Kachyni, číšnici v Soukupově poválečném dramatu Drsná Planina (1979), kamarádku hlavní hrdinky Oliny (V. Freimanová) v příběhu H. Bočana Půl domu bez ženicha (1980). Na plátně se objevila také ve dvou výrazných vedlejších rolích: medička Monika v Borkově lékařském dramatu Cena medu (1986) a jedna z obětí sexuálně motivovaných vražd, profesionální fotografka Monika Marková ve Fukově kriminálním snímku Černá punčocha (1986). Po maturitě na pražském gymnáziu Jana Keplera zvítězila v konkursu ČST na hlasatelku, kterou pak byla až do počátku 90. let, kdy zvítězila v anketě TýTý (1992). Televizním diváků se jž předtím představila v seriálech Pan Tau (1969) a Arabela (1980). Obrazovku i film. plátno však opustila (s výjimkou účinkování ve filmu Ještě větší blbec, než jsme doufali, 1994), aby se věnovala jako manažerka provozní a umělecké činnosti Divadla Bez zábradlí, které s manželem roku 1991 spoluzaložila. Mezitím krátce studovala div. vědu na FF UK.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!