V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAVRECZKY, Géza/Gejza/Galán

Géza/Gejza/Galán VAVRECZKY též Vavrecký (* 4. 5. 1942 Komárno)  – slovenský herec a divadelní režisér maďarského původu. Absolvoval studium herectví na bratislavské VŠMU (1963) a film. dokumentární tvorbu na pražské FAMU (1974). Mezitím hrál v oblastních divadlech v Komárně (1965–68) a Košicích (1970–71) a pracoval v Bratislavě jako pomocný režisér Štúdia hranéhoho filmu na Kolibě (1968–70) a režisér redakce maďarského vysílání Čs. rozhlasu. Od roku 1975 působí na div. scénách v Budapešti (Várszínház, Jurta Színház aj.). Během slov. angažmá ztvárňoval s hereckou invencí zejména úlohy romantických milovníků ve všech žánrech. Hrál v několika slov. a českých filmech a tv. inscenacích a seriálech. Po roličce neznámého vojína ve válečném dramatu Pavla Blumenfelda Tam za lesem (1962) mu svěřil debutující režisér Vladimír Brebera v dramatu Tak blízko u nebe (1963) ústřední mužskou postavu zhrzeného vojína Jardy, který stráví poslední noc své první dovolené v hotelovém pokoji s tamní servírkou (Marika Gálová). V herecké činnosti před kamerou pokračuje v Maďarsku, kde ho nejčastěji obsazuje režisér Ferenc András: Čert bije svou ženu/Veri az ördög a feleségét (1977), Sup/Dögkeselyű (1982), Vadon/Divočina (1987).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!