V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁVRA, Jaroslav

Jaroslav VÁVRA (* 14. 11. 1895 Praha, † 15. 8. 1960 Praha) herec. Herectví soukromě studoval, v letech 1919–21 působil jako host ve Švandově divadle, poté vystřídal řadu pražských scén: Tylovo divadlo v Nuslích (1921–24), Divadlo Komedie Praha (1924–27), žižkovské divadlo Akropolis (1928–29), Městské divadlo na Královských Vinohradech (externě 1929–34, řádný člen 1934–1950) a pak až do smrti působil v Městských divadlech pražských 1950–60. V českém filmu němé éry debutoval rolí přítele Jiřího (K. Lamač) v melodramatu Magdaléna (1920), kde se na plátně sešli mj. V. VydraV. Vydra ml.  Po delší odmlce vytvořil další epizody: číšníka Na letním bytě (1926), Sýkorova syna Jiřího ve Svéhlavičce (1926) a prvního rekruta Životem vedla je láska (1928). Ve zvukovém filmu vytvořil už jedinou roli, epizodku oddávajícího kněze ve Slavíčkově dramatu Soud boží (1938). Někdy bývá zaměňován za spisovatele Jaroslava (Raimunda) Vávru (1902–1991), mj. scenáristu Krakatitu a bratra režiséra Otakara Vávry.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!