V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁVRA, Jan (2)

Jan (2) VÁVRA (* 29. 4. 1954 Praha)  – novinář, televizní moderátor a herec. Vystudoval herectví na DAMU (1978) a jedenáct let působil v pražských (Činoherní klub, Divadlo na Vinohradech, Divadlo S. K. Neumanna), ale i oblastních divadlech (např. Příbram). V 80. letech publikoval v samizdatovém tisku (revue Prostor) a po roce 1989 se věnoval žurnalistice profesionálně jako šéfredaktor a komentátor různých periodik (Fórum, Občanský deník, Český deník, Lidové noviny). Moderoval publicistický pořad Sedmička, byl šéfredaktorem zpravodajství televize Nova (1994–98) a poté ředitelem ČNTS (1999–2003). Ve filmu se mihl jen v epizodkách: spolužák v Soukupově Zrcadlení (1977), Poderejčuk v Balíkově přepisu novely Karla Čapka Hordubal (1979); student ve Vláčilově Koncertu na konci léta (1979), příslušník VB v komedii Vrchní, prchni (1980), voják cestující ve vlaku v Kalamitě (1981) V. Chytilové, svářeč na aktivu v Balíkově Atomové katedrále (1984), správce Domu mladých techniků Martinec v dětské sci-fi Kam doskáče ranní ptáče (1986, číšník na baru v Kamarádovi do deště (1988) a polský korunní maršálek František Xaver Branicki v povídce Divoký páv ze Soukupova historického filmu Divoká srdce (1989). S vážnými zdravotními problémy se svěřil v cyklu ČT 13. komnata (2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!