V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŠKŮ, Jiří

Jiří VAŠKŮ (* 20. 8. 1917 Dřevnovice, okres Přerov, † září 1982 Hradec Králové)  – herec; manžel herečky Libuše Vašků (1915–19??). Jevištní kariéru zahájil v letech 1935–45 u různých div. společností (M. Procházková-Drobná aj.). Po válce poměrně rychle střídal angažmá: Městské divadlo Most (1945–46), Hanácké divadlo v Přerově (1947–49), Městské oblastní divadlo v pražské Libni (1949–50), Těšínské divadlo Český Těšín (1950–57 a 1959–62), Krajské oblastní divadlo Karlovy Vary (1957–59), Severomoravské divadlo v Šumperku (1962–67) a Divadlo Vítězného února v Hradci Králové (1967–73), odkud odešel do penze. Do filmu zasáhl jen třemi epizodkami: šlechtic v povídce Arabský kůň z filmu Hry lásky šálivé (1971) J. Krejčíka a poté ve Vorlíčkových komediích jako biskup Bohouš (proměněný V. Zavřel) v Dívce na koštěti (1971) a důchodce (Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 1974).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!