V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŠINKA, Radim

Radim VAŠINKA (* 26. 5. 1935 Brno)  – herec a divadelní režisér. Vystudoval geologii, ale rok po práci v tomto oboru zcela propadl světu divadla. Stal se metodikem kulturního domu, nicméně na DAMU se nedostal. Začínal v Severomoravském divadle v Šumperku (1954–56), pak po sedmileté pauze mimo divadlo na krátkou dobu nastoupil do brněnského Divadla X59, které spoluzakládal ještě při studiu geologie. Vzápětí přijal angažmá v pražském Divadle Na zábradlí (1963), kde se však nepohodl a po roce odešel. Založil vlastní divadlo Orfeus, které do roku 1971 působilo na Malostranském náměstí, poté v různých sklepech a krytech (odtud dnešní název Krytové divadlo Orfeus), a to až do listopadu 1989, kdy se mu posléze podařilo získat prostory v Praze 5, kde působí dodnes. Vašinka se stal jednou z legend undergroundu. V českém filmu se zatím uplatnil jen v menších či epizodních rolích: vypravěč (Jakou barvu má láska, 1973), šlechtic (Noc na Karlštejně, 1973), muž u nehody (Noc oranžových ohňů, 1974), průvodčí v povídce Tomáše Svobody Kapsář z filmu Motiv pro vraždu (1974), novopečený otec (Romance za korunu, 1975), zřízenec v márnici (Blázni, vodníci a podvodníci, 1980), epizodní role v Sedmi hladových (1988) a v Kotyptem sem, kopytem tam (1988), mistr v povídce Oldův večírek z filmu Pražská pětka (1989), vinař v Trhala fialky dynamitem (1992). Poté své aktivity přesměroval hlavně do rozhlasových studií. Na tv. obrazovce se objevil ve filmech především brněnského studia (Svlékání kůže, 1991; Pozvání na zámek, 1991; Nebe, peklo, ráj, 1991) i v seriálech (Arabela, 1979; Slavné historky zbojnické, 1985; Největší z Pierotů, 1990; Náhrdelník, 1992). Příležitostně také dabuje.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!