V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŠINKA, Marcel

Marcel VAŠINKA (* 2. 10. 1954 Pardubice)herec; syn herce Vlastimila Vašinky (* 1923). Neutěšené rodinné poměry způsobily, že nejprve vyrůstal se sestrou u prarodičů v Pardubicích. Volbou profese navázal na rodinnou tradici z otcovy i matčiny strany, i když zprvu o divadlo neprojevoval zájem. Ve čtrnácti letech však začal navštěvovat dramatický kroužek LŠU na Žižkově a pak pokračoval ve studiu herectví na pražské Státní konzervatoři, ze které ve 2. ročníku přešel na DAMU. Po absolutoriu (1977) se jeho domovskou scénou stala na šestnáct sezon Městská divadla pražská (Mladý muž a bílá velryba, Cid, Maškaráda, Jak je důležité míti Filipa, Dům u dvou vražd, Těžká Barbora). V letech 1999–2001 působil v div. společnosti Háta. Od poloviny 70. let vytvářel ve filmech epizodky studentů: Herzovo drama Den pro mou lásku (1976) a komedie L. Smoljaka „Marečku, podejte mi pero!“ (1976) a mladých mužů, více či méně lehkomyslných až floutkovských typů: student (Plavení hříbat, 1975), mladý zedník (Dům Na poříčí, 1976), mladý Petr Hron (Podivný výlet, 1977); číšník (Causa Králík, 1979), desátník Albrecht (Drsná Planina, 1979) či hokejista Petrák (Postavení mimo hru, 1979). Někdy šlo i o role kladné, mj. barikádník ve Svítalo celou noc (1980). Výrazněji na sebe upozornil hlavní rolí podnikového řidiče Milana Nedomy, který se zamiluje do dcery (M. Steinmasslová) svého nadřízeného (V. Menšík) v Hanibalově komedii Víkend bez rodičů (1981). Větší příležitost dostal ještě v postavě člena party zlodějíčků Františka Cyndy ve Svobodově okupačním dramatu Papilio (1986). Následujících několik filmů mu nabídlo už jen malé role: muž v saku (Zelená léta, 1982), Michal (Vítr v kapse, 1982), zahradník v dětském snímku Bizon (1989). Zatím naposled se na plátně objevil jako komorník Džejms v Troškově „trilogii“ buranských komedií Kameňák (2003, 2004, 2005). Četné role hrál v tv. inscenacích a filmech (Cesta domů, 1978; Manon Lescaut, 1979; Hodinář, 1988; Utopím si ho sám, 1989; Uzavřený pavilón, 1991), pohádkách (Čarovné prstýnky, 1978; Jak se peče štěstí, 1981; Nevěsta z obrázku, 1983; A co ten ruksak, králi, 1985; O podezíravém králi, 1987) a seriálech (Zlá krev, 1986; Gottwald, 1986; Panoptikum Města pražského, 1986–87; Hříchy pro diváky detektivek, 1995; Hospoda, 1996; Četnické humoresky, 2000; Pojišťovna štěstí, 2004; Ordinace v růžové zahradě, 2005, Kriminálka Anděl, 2008; Vyprávěj, 2009). Hojně se uplatňuje před rozhlasovým a dabingovým mikrofonem. O cestě k pochopení své identity se svěřil v cyklu ČT 13. komnata (2010).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!