V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŠÍČEK, Karel

Karel VAŠÍČEK (* 18. 9. 1934 Kroměříž, † 25. 5. 1988 Ostrava)divadelní dramaturg, herec a rozhlasový redaktor. Pocházel z rodiny ševce. Po maturitě na kroměřížském gymnáziu studoval dva semestry na chemicko-technologické fakultě, rok učil na vesnické základní škole a živil se i jako průvodce na Karlštejně. Nakonec absolvoval dramaturgii na DAMU (1958) a následně vystřídal angažmá v Západočeském divadle Klatovy (1959–62), Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1962–64), Divadle pohraniční stráže Cheb (1964–65) a v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (1965–69), kde působil i jako dramaturg činohry (1967–68). Od roku 1970 pracoval jako odborný redaktor a literární lektor v Čs. rozhlasu Ostrava. Do dějin kinematografie se nesmazatelně zapsal ústřední postavou Jana Herolda, který marně hledá jakéhosi úředníka a potažmo půjčovnu koček, v Juráčkově a Schmidtově středometrážní absurdní grotesce Postava k podpírání (1963). Jako muž s kočkou v podpaží se objevil i v Juráčkově swiftovském podobenství Případ pro začínajícího kata (1969). Větší roli Jiřího, jednoho z osmi synů loupeživého rytíře Kozlíka (J. Kemr), vytvořil ve Vláčilově středověké baladě podle Vančurova románu Marketa Lazarová (1967) a film. kariéru zakončil epizodkou básníka v estébáckém dramatu K. Kachyni Ucho (1970), který na dvě destiletí zmizel v trezorech.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!