V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŠEKOVÁ, Claudia

Claudia VAŠEKOVÁ též Vašeková-Nováková, provdaná Nováková (* 1. 9. 1966 Bratislava)  – herečka; dcera slovenského herce J. Vašeka a tanečnice Gabriely Vašekové (* 1942). Vystudovala katedru alternativního herectví (specializace na loutkářství) na DAMU (1987–91) a speciální pedagogiku na HAMU (1989–92). Ve filmu debutovala v dětském věku ve Cvrčkově komedii Spadla z oblakov (1972) a zprvu vytvářela dívčí role ve slov. filmech (Do zbrane, kuruci, 1974; Pacho, hybský zbojník, 1976). V českém filmu se objevuje od poloviny 90. let: vychovatelka v psychologickém filmu Petra Václava Marian (1996), Evička v seriálu i filmu Zdivočelá země (1997), znovu po desetileté odmlce jako manželka v Bařinově komedii Bobule (2008) a cvičitelka v Prušinovského režijním debutu – hořké komedii František je děvkař (2008). Výrazně se mezitím uplatňovala v koprodukčních a zahraničních tv. snímcích i filmech: např. hlavní role Povondrové ve filmu Ivy Švarcové Když děda miloval Ritu Hayworthovou/An ins paradies (2001), Das sündige Mädchen/Hříšná holka (2001), Paradise Found/Nalezený ráj(2003), kde hráli Kiefer Sutherland a Nastassja Kinski, Prager Botschaft (2006). V české televizi hrála v inscenacích a filmech (mj. Ani málo, ani moc, 1999; Vlci ve městě, 2001; Zamilovaný kněz, 2005), ale hlavně v seriálech: Zdivočelá země (1997), Hotel Herbich (1998), Ranč u Zelené sedmy (2000), Místo nahoře (2001), Nemocnice na kraji města po dvaceti letech (2003), Rodinná pouta (2004), Ordinace v růžové zahradě (2005), Světla pasáže (2007), Přešlapy (2009) a Zázraky života (2010). Namlouvá také audionosiče (Slovenské rozprávky).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!