V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŠÁTKOVÁ, Aša/Anna

Aša/Anna VAŠÁTKOVÁ (* 27. 8. 1914, † 13. 7. 1970 Praha)  – filmová herečka. Jako posluchačka dívčí průmyslové školy v Praze se na základě inzerátu v novinách přihlásila film. společnosti Starfilm, která hledala hlavní představitelku do připravovaného trampského filmu O. Kmínka Osada mladých snů (1931). Ve výběru uspěla a role Nasti zvané Jitřenka ze zmíněné komedie odstartovala její osmiletou film. kariéru, kterou vyplnila ještě osmi snímky. Se smyslem pro salonní komiku ztvárňovala nejčastěji vedlejší postavy roztomilých, elegantních dcer zámožných podnikatelů (Děvčátko z venkova, 1937; Bílá vrána, 1938) a dívek lehkých mravů a barové umělkyně (Ze soboty na neděli, 1931; Píseň o velké lásce, 1932; Vdovička spadlá s nebe, 1937; Pod jednou střechou, 1938) i prodavačky (Kouzelný dům, 1939). Naposledy se na plátně objevila v úloze šatnářky Lídy v komedii M. Friče Kristian (1939). Mezitím účinkovala také na pražských scénách (Tylovo divadlo, Intimní divadlo, Velká opereta), ale kvůli onemocnění hlasivek musela jevištní činnosti zanechat.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!