V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŇKOVÁ, Jana

Jana VAŇKOVÁ provdaná Rážová (* 10. 9. 1945 Praha)  – herečka. Po ukončení hereckých studií na DAMU (1967) byla jedenáct sezon členkou Státního divadla v Ostravě a pak v herecké profesi pokračovala bez trvalého angažmá. Ve filmu začínala menšími dívčími rolemi (Vánice, 1962; Bylo nás deset, 1963; Tempo první lásky, 1966). V Schulhoffově detektivce Po stopách krve (1969) hrála usmrcenou manželku pedofilního vraha Fojta (L. Nešleha). Během 70. a 80. let ji čekaly už jen malé a epizodní postavy, mj. maminky uneseného dítěte (Město nic neví, 1975), herečky (Město mé naděje, 1978), selky s chlebem (Božská Ema, 1979), instruktorky v textilním učňovském středisku (Housata, 1979), zákaznice hlavního hrdiny-taxikáře (Zlatá slepice, 1980), učitelky (Bota jménem Melichar, 1983) a zakrála si i v kriminálce Černá punčocha (1986). Výrazněji na sebe ale upozornila úlohami matek dospívajících hrdinů, které vytvořila v rodičovských dvojicích s F. Havlíkem (Láska na druhý pohled, 1981), M. Štibichem (Vesničko má středisková, 1985) a O. Vlachem (Outsider, 1986). Se stejným typem postav se uplatňovala také v televizi v inscenacích (Honorární konzul, 1991; Legenda Emöke, 1998; Ostuda, 1998) i seriálech (Malý pitaval z velkého města, 1982; Bambinot, 1984; Synové a dcery Jakuba skláře, 1985; Chlapci a chlapi, 1988; Případy pro zvláštní skupinu, 1989).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!