V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŇKOVÁ, Ilona

Ilona VAŇKOVÁ (* 15. 12. 1956 Městec Králové)  – herečka. V devíti letech se rozhodla pro herectví, ve čtrnácti začala dojíždět do Prahy do LŠU k paní Mileně Vildové. Roku 1976 nastoupila na jednu sezonu angažmá v Městském divadle Kolín, poté byla dlouholetou členkou činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni (1979–95). V českém filmu zatím nezanechala větší stopu, i když před kamerou debutovala hned hlavní rolí Marie Wodzinské Hledání modrého tónu (1977) v Troškově režii, šlo ovšem jen o etudu FAMU. Na plátnech kin se objevila jako Lidunka Schmidtová ve Vávrově Příběhu lásky a cti (1977), v hlavní roli Jany v dramatu slov. režiséra Jozefa Medveďa Dvere dokorán (1977) a v epizodce slečny v komedii Vrchní, prchni (1981). Účinkuje i v rozhlasu a namlouvá audionosiče.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!