V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČÁP, Bohuslav

Bohuslav ČÁP (* 26. 10. 1925 Borová, okres Náchod, † 11. 6. 1997 Praha)  – herec. Jako zanícený náchodský ochotník se připojil hned po válce k souboru Oblastního divadla českého severovýchodu v Náchodě. Na své div. pouti pokračoval v kratších i delších angažmá po oblastních scénách v Jihlavě (1946–47), Kladně (1949–50), Olomouci (1950–61) a Ostravě (1961–66), než definitivně zakotvil roku 1967 v pražském Národním divadle, kde se uplatnil jako spolehlivý portrétista epizodek s výraznou mimikou, jemuž byly nejbližší tragikomické polohy. Obdobné typy figurek s posmutnělýma očima vytvořil ve filmu, kde debutoval výraznou posvatou zlenivělého ševce v Zemanově pohádce Pyšná princezna (1952). Mezi dalšími dvěma desítkami film. rolí dominují funkcionáři, vedoucí pracovníci a hodnostáři všeho druhu (Stud, 1967; Čest a sláva, 1968; Nahota, 1970; Pěnička a Paraplíčko, 1970; Příště budeme chytřejší, staroušku!, 1982). Zvládl však stejně dobře ztvárnit muže vzdělané s tituly (Dita Saxová, 1967; Velká neznámá, 1970; Ta chvíle, ten okamžik, 1981), zoufalé muže z uměleckých kruhů (Lupič Legenda, 1972; Smrt talentovaného ševce, 1982) i dělnické typy (Pokus o vraždu, 1973; Osvobození Prahy, 1976). Na film. plátně se naposledy objevil v úloze starce v Matulově pohádce Nebojsa (1988). Četné role vytvořil v tv. inscenacích (mj. Čekání, 1970; Ohnivé ženy se vracejí, 1986; Útěk do vězení, 1991; Duhová hora, 1994), pohádkách (Nezbedná pohádka, 1976; Princové jsou na draka, 1980; Princezna za dukát, 1991; O těch Martinových dudách, 1991) a seriálech (Hříšní lidé Města pražského, 1968–69; Dispečer, 1971; 30 případů majora Zemana, 1974–79; Nejmladší z rodu Hamrů, 1975; Lékař umírajícího času, 1983; Létající Čestmír, 1984; Bronzová spirála, 1988; Druhý dech, 1988; Heřmánci, 1990; Náhrdelník, 1992; Přítelkyně z domu smutku, 1992 ). Uplatnění našel i v rozhlase a dabingu. Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1996).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!