V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VANEROVÁ, Jožka

Jožka VANEROVÁ rozená Josefa Wannerová (* 19. 3. 1885 Praha, † 27. 9. 1979 Praha)  – herečka; sestra fotografa Antonína Ferdinanda Wannera (1882–1954).Vyrůstala v rodině poručíka c. a k. armády. Uměleckou kariéru začínala roku 1902 jako subreta ve smíchovské Aréně a v div. společnosti A. Janovského. Z angažmá v Městském divadle Plzeň (1906–14) přešla na osm sezon do Divadla sdružených měst východočeských a pak do roku 1938 působila na pražských scénách (Uranie, smíchovská Aréna, Pištěkova aréna, Akropolis, Divadlo komiků Rokoko, Tylovo divadlo v Nuslích, Velká opereta, Malá opereta) a v kočovných společnostech (F. Zöllner, J. V. Suk). Během okupace a krátce po osvobození byla členkou oblastních divadel (České Budějovice, Kladno, Ostrava) a před svým odchodem na odpočinek (1959) vystřídala soubory Divadla Na Fidlovačce, oblastních divadel v Teplicích a Kolíně (1953–59). Před kamerou poprvé stanula v němé éře, kdy hrála matku markýze André Cheniera (J. Bělský) v melodramatu Paula L. Wintera Odplata (1920) a rychtářovic Lucku v adaptaci románu Boženy Němcové Babička (1921). Zvukový film jí nabídl jen tři role: dvakrát manželku fotbalového fanouška Načeradce (H. Haas) v komedii Muži v offsidu (1931) S. Innemanna a v komedii G. Machatého Načeradec, král kibiců (1932) a majitelku módního salonu v operetě Děvčátko, neříkej ne! (1932).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!