V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VANĚK, Petr

Petr VANĚK (* 8. 5. 1979 Nové Město na Moravě)  – herec. Absolvent DAMU v oboru herectví alternativního a loutkového divadla, hraje v Divadle Nablízko (Chvění radosti). Jeho výrazný černovlasý zjev s protáhlou tváří využil i český film. Poprvé stanul před kamerou v krátkém snímku FAMU jako ganster Nosnost pro dvě osoby (2001). Na film. plátno vstoupil vedlejší rolí feťáka v Hřebejkově černé komedii Horem pádem (2004) a téhož roku účinkoval i v úvodní znělce MFF Karlovy Vary (2004). Poté zaujal jako recepční v další černé, tentokrát koprodukční česko-britské komedii Sklapni a zastřel mě/Shut Up and Shoot Me (2005). V tragikomedii Dana Svátka Blízko nebe (2005) ztvárnil jednu z hlavních rolí, smolařského eskamotéra Ernesta. Jednu z hlavních rolí dostal i v Marhoulově válečné fresce Tobruk (2008). Na obrazovce se objevil v tv. filmu Zamilovaný kněz (2004) a účinkoval i v první řadě seriálu Rodinná pouta (2004). Nelze ho zaměňovat s hercem Petrem Vaňkem (* 18. 12. 1948 Bukovice u Jeseníku), který se od konce 80. let hojně uplatňuje v tv. inscenacích a seriálech.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!