V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VANČÍKOVÁ, Petra/Petronela

Petra/Petronela VANČÍKOVÁ (* 25. 6. 1966 Bratislava)slovenská herečka; dcera televizní režisérky a scenáristky Ľuby Vančíkové (* 1943) a televizního dramaturga a scenáristy Pavla Vančíka (* 1934). Od dětství se věnovala baletu a tančila ve folklorních souborech Mladosť a Lučnica. Navštěvovala také ochotnické Divadelní studio Ludus, které podchycovalo mladé zájemce o divadlo. Po maturitě na gymnáziu s přírodovědným zaměřením (1984) studovala herectví na VŠMU a hostovala na bratislavské Nové scéně (Višňový sad). Před kamerou začala hrát už jako dítě v tv. inscenacích své matky a ve filmu, kde debutovala úlohou jedné ze čtyř dcer vesničanky Ireny Krpáčové (Elena Zvaríková-Pappová) v Uhrově dramatu ze SNP Veľká noc a veľký deň (1974). Své herecké kvality prokázala především v pochmurných filmech Jiřího Svobody, kde ztvárnila psychologicky náročné postavy dívek, jejichž cesta do dospělosti prochází trýznivými zkouškami: citově zmatená hospodářova dcera Ulrika v psychologické baladě z poválečného pohraničí Zánik samoty Berhof (1983), nešťastná novomanželka Viola v dramatu Svět nic neví (1987) a šílenstvím stižená Soňa v pitoreskním hororu podle předlohy Jaroslava Havlíčka Prokletí domu Hajnů (1988). Zajímavou zkušenost učinila po boku italské herečky Giulietty Masini v Jakubiskově pohádce Perinbaba (1985). Zatím poslední větší příležitost dostala v úloze kulhající manažerky reklamní agentury Teresy v Trajkově parodii Kanárská spojka (1993). Na tv. obrazovce ji vídali zejména slovenští diváci, ale hrála i v seriálu Chlapi a chlaci (1988) či v tv. filmech Někdo schází u stolu (1988) a Pacholátko (1991).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!