V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAŇÁTKOVÁ, Eva

Eva VAŇÁTKOVÁ provdaná Kubíková (* 20. 1. 1952 Praha)  – herečka. Bez hereckého školení získala profesionální angažmá v Divadle Vítězného února v Hradci Králové (1971–75) a pak v Krajském divadle Kolín (1975–76). Pod dívčím jménem debutovala v jedné z hlavních rolí jako Majka, dcera protagonistů příběhu (J. PetrovickáJ. Mixa), v nejpokleslejší Traplově normalizační politické agitce Tobě hrana zvonit nebude (1975). Dále už ji čekaly jen malé a epizodní role: pacientka Čížková v Zrcadle pro Kristýnu (1975), žena-dělnice v dalším normalizačním filmu, Strnadově snímku Čas lásky a naděje(1976) podle předlohy Antonína Zápotockého, a skriptka v televizi (Zítra to roztočíme, drahoušku…!, 1976). Už pod jménem Kubíková hrála roli Hrachovcové v dalším Traplově snímku Velké přání (1981), objevila se v tv. seriálu Doktor z vejminku (1982–83). Příležitostně dabuje.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!