V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁŇA, Karel

Karel VÁŇA (* 29. 11. 1867 Český Brod, okres Kolín, † 21. 5. 1951 Praha)herec, tanečník a zpěvák. Začal se učit hodinářskému řemeslu. Zájem o divadlo ho v šestnácti letech přivedl mezi statisty pražského Národního divadla, kde kromě činohry vystupoval v operách a baletech. Pro pohybové schopnosti byl angažován roku 1886 jako sborový tanečník. Po sedmi sezonách odešel do Brna, kde se stal sólovým tanečníkem, operním zpěvákem i činoherním interpretem společnosti Jana Pištěka, jež v té době působila v tamním Národním divadle. Roku 1896 se vrátil do Prahy, zprvu jako sborový tanečník Národního divadla a dva roky nato jako člen jeho operního sboru. Toto zařazení však zcela neodpovídalo jeho umělecké činnosti, protože soustavně, a to až do svého penzionování (1928), účinkoval jak v inscenacích baletních, tak i operních a hlavně činoherních, ale jen zřídka v úlohách většího rozsahu. Šlo většinou o postavičky sluhů, poslů, chasníků, stařečků i vznešených osobností. Ve snaze o výstižnou charakteristiku a citlivé odlišení postav se opíral ve svých kreacích o výraznou masku a detailně propracované mimické ztvárnění. Už před 1. světovou válkou se zapojil do služeb kinematografie jako herec film. výrobny ASUM Maxe Urbana a jeho ženy A. Sedláčkové. Dokládají to však jen zprávy z dobového tisku, protože žádný z filmů této společnosti s jeho účastí se nezachoval (Šaty dělaj člověka, 1913; Idyla ze staré Prahy, 1913; Podkova, 1913; Estrella, 1913). Většinou za ztracené jsou považovány i filmy z jiných produkčních dílen, s nimiž spolupracoval. Podle dostupných filmografických materiálů hrál ještě minimálně v sedmi titulech, např.: domovník Drbal v Kvapilově komedii Ahasver (1915), druhý kněz a třetí stavitel v historickém dramatu Stavitel chrámu (1919) režisérů Karla Degla a Antonína Novotného (1891–19??), dále otec hlavní hrdinky Marty (L. Želenské) v melodramatu J. Rovenského Děti osudu (1921), drožkář Havel, jenž se ujal odloženého dítěte v Krňanského melodramatu Píseň života (1924) a rekvizitář divadla v dramatu M. Hajského Werther (1926). Vedle herectví se Váňa věnoval intenzivně i fotografování a zachytil celou svou generaci herců naší první scény v jejich významných rolích (jeho soubor amatérských snímků velké dokumentační hodnoty se stal základem fotoarchivu div. oddělení Národního muzea).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!