V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁŇA, Jan

Jan VÁŇA (* 1915, † 1983/84)  – boxer a kaskadér. Po skončení profesionální sportovní kariéry se od poloviny 60. let zařadil do skupiny barrandovských kaskadérů. Debutoval jako trenér v Rychmanově muzikálu Dáma na kolejích (1966), poté byl muž č. 19 v Brynychově dramatu Já, spravedlnost (1967), vězeň (Maratón, 1958; Adéla ještě nevečeřela, 1977), dřevorubec (Objížďka, 1968), zápasník (Pěnička a paraplíčko, 1970), voják (Sarajevský atentát, 1975). V 70. letech ho filmografické materiály uvádějí vesměs jen jako kaskadéra, přičemž nejčastěji hrál ve Vávrových velkofilmech falšujících naši moderní historii podle pokynů sekretariátu ÚV KSČ (Dny zrady, 1973, Sokolovo, 1974, Osvobození Prahy, 1976) a dalších snímcích normalizačních režisérů (Zbraně pro Prahu, 1974; Dům Na poříčí, 1976), světlou výjimkou byla Božská Ema (1979) J. Krejčíka.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!