V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁLKOVÁ, Martina

Martina VÁLKOVÁ rozená Stehlíková (* 31. 10. 1975 Znojmo)  – herečka; bývalá manželka houslisty, dirigenta a sbormistra Romana Válka (* 1963), životní partnerka herce Martina Preisse (* 1973). Pochází z umělecké rodiny (otec muzikant, dědeček akademický malíř, strýc sochař, bratr hraje na basu). Vystudovala SPŠ a absolvovala herectví na JAMU (1998). Už od roku 1996 byla v angažmá v Národním divadle v Brně, kde mj. ztvárnila titulní roli Jenůfy, hrála Editu z Bergu (Dvouhlavý orel), milionářku (Immanuel Kant), Ofelii (Hamlet), Carolu (Sestup Orfeův), a hostovala v pražském Národním divadle (Bloudění, Kristinčin návrat), kam roku 2000 přešla jako členka činohry (Komedie omylů, Hadrián z Římsů, Idiot, Večer tříkrálový). Účinkuje na Letních shakespearovských slavnostech v Romeovi a Julii, kde hrála Kapuletovou. Ve filmu debutovala rolí Dáši v Lutherově Útěku do Budína (2002, 2 díly) a jeptišku ztvárnila v Cieslarově historickém dramatu Krev zmizelého (2005). Na tv. obrazovce se objevila v pohádkách Malvína (2003), povídkách z cyklu Bakaláři z brněnského studia a v řadě seriálů: Detektiv Martin Tomsa (1992, 1996), Četnické humoresky (2000), Útěk do Budína (2002), Redakce (2004), Pojišťovna štěstí 3 (2007) a naposledy v Nemocnice na kraji města – nové osudy (2008). Věnuje se také dabingu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!