V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VALÍK, Tomáš

Tomáš VALÍK (* 22. 12. 1964 Opava)  – herec. Oba rodiče pracovali v opavské psychiatrické léčebně ve funkci zdravotnického personálu. Roku 1985 začal studovat herectví na DAMU, odkud po dvou letech přešel na produkci na FAMU. Po roce 1989 se na DAMU vrátil a úspěšně ji absolvoval (1992). Pak hostoval na jevištích v Praze (Divadlo pod Palmovkou, Amfitrion), Karlových Varech (Cukrárna Miriam) a Liberci (Vilém Tell, Macbeth, Romeo a Julie, Láska čtyř plukovníků). Od své první film. role vojína základní služby Jirsy v Tučkově dobrodružné komedie Copak je to za vojáka… (1987) se na plátně často pohybuje v různých uniformách: bezohledný poručík císařské armády ve Hvižďově historickém dramatu Řád (1994), policejní důstojník v policejní komedii Byl jednou jeden polda III – major Maisner a tančící drak! (1999) a lesník v Cieslarově výpravné historické sáze Krev zmizelého (2005). Širšímu okruhu diváků je známý především z tv. obrazovky, kde si vedle inscenací, filmů a pohádek (Smrt v kruhu, 1989; Území bílých králů, 1991; Borůvkový vrch, 2001; Hodina tance a lásky, 2002; Vražda kočky domácí, 2003; I ve smrti sami, 2004; O malíři Adamovi, 2006) zahrál úlohy fotografů v seriálech Pojišťovna štěstí (2004) a Rodinná pouta (2004–06) a objevil se i v seriálech Četnické humoresky (2000), Ulice (2006) a Krev zmizelého (2006). Jeho profesionální růst do značné míry podpořily ústřední role v mezinárodních film. a tv. projektech: chuďas a posléze král Jan v Rážově koprodukční česko-německé pohádce O Janovi a jeho podivuhodném příteli (1990) a princ Ivaldo v italské pohádkové sérii o princezně Fantaghirò (1991–92). V současnosti účinkuje na jevišti pražského Rubínu v inscenaci Kennedyho děti.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!