V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VALEŠOVÁ, Ivana

Ivana VALEŠOVÁ (* 4. 3. 1948 Lukovany, okres Brno-venkov)  – herečka. Po absolvování JAMU (1970) nastoupila do Západočeského divadla Cheb (1970–71), poté Divadla pracujících v Gottwaldově (1971–74) a od roku 1974 je v angažmá Státního divadlo v Brně, na jehož scéně ztělesnila řadu výrazných rolí ve hrách W. Shakespeara, A. P. Čechova, E. O’ Neilla aj. V českém filmu debutovala ve Cvrčkově sociálním dramatu v roli chudé vdovy (Děti zítřků, 1980), matkou jestřábů byla v česko-polské koprodukční pohádce V. Drhy Jestřábí moudrost (1989). Paradoxně jí více prostoru nabídl slov. film: Schnitzerová v Zacharově válečném dramatu Muž nie je žiadúci (1983), Mária v Jakubiskově fresce Tisícročná včela (1983) a hrála i v Balaďově dramatu Biela voči oblohe (1986). Na tv. obrazovce se objevila v inscenacích hlavně brněnského studia: Racek (1975), Jenúfa(1976), Posledné hry (1989), ale i v tv. filmech (Píseň bratra slunce, 1990; Les mrtvých, 2008; Domina, 2009), pohádkách (Jak se stal švec Dratvička tchánem pana krále, 1994) a v seriálech Detektiv Martin Tomsa (1996), Četnické humoresky (2000) či Přešlapy (2008). Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!