V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VALENTOVÁ, Markéta

Markéta VALENTOVÁ provdaná Tallerová (* 31. 7. 1966 Praha)  – herečka a fotografka. Už jako členka Kühnova dětského sboru zpívala často v Národním divadle. Nikdy neuvažovala o jiném povolání než o herectví, které vystudovala na hudebně-dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze. Po absolvování (1986) přijala angažmá v libereckém Divadle F. X. Šaldy, kde patří k ženským oporám činoherního souboru dodnes s výjimkou tříleté přestávky (1998–2001), kdy hrála v pražském Divadle pod Palmovkou (Krejcarová opera, Letní hosté, Peer Gynt). Na scéně v Liberci osvědčuje interpretační kvality ve velkých postavách klasického i moderního repertoáru (Zločin a trest, Sen noci svatojánské, Drobečky z perníku, Kráska a zvíře, Radúz a Mahulena, Strýček Váňa aj.). Zkušenosti před kamerou – ve filmu i televizi – získávala především jako konzervatoristka v několika dívčích postavách. Nejprve v Olmerově Sonátě pro zrzku (1980) ztělesnila třídní krasavici Markétu. Se školou byly spjaty i její další dvě menší film. postavy: nová učitelka Eva Hečková v Balíkově snímku Experiment Eva (1985) a studentka Zaoralová v příbězích o vojácích Zelená léta (1985) režiséra Milana Muchny. Zatím naposled na film. plátně hrála v přepisu Páralova románu Muka obraznosti (1989) V. Drhy. Objevila se i v tv. seriálech Malý pitaval z velkého města (1982), Zlá krev (1986) či Chlapci a chlapi (1988). Kromě herectví se na profesionální úrovni věnuje také fotografování (studovala na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!