V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VALENTA, Radek

Radek VALENTA (* 11. 2. 1976 Sokolov)  – herec. Od osmi let zpíval a hrál v Dětském rozhlasovém dramatickém souboru. Absolvoval hudebně-dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze (1996) a následující čtyři sezony byl členem Městského divadla Mladá Boleslav. Roku 2000 odjel na roční pobyt do USA. Od roku 2002 spolupracoval s Lyrou Pragensis a pražskými divadly Na rádle, Metro, AHA a Miriam. S hercem Janem Teplým ml. (* 1976) založil hudební skupinu Chichotaj. Proslavila ho zatím jediná film. role mlynáře Jindřicha v Troškových pohádkách Princezna ze mlejna (1994) a Princezna ze mlejna 2 (2000), z nichž se stal i tv. seriál. Hrál také v tv. filmu Psí kus (2005) a v pohádkách: titulní roli ve Filipově Kulihráškovi a zakleté princezně (1995) a menší roli seržanta měl v Balajkově Malvíně (2003). Zatím naposled si zahrál v seriálu Ošklivka Katka (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!