V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VALENTA, Jiří

Jiří VALENTA (* 13. 10. 1928 Praha, † 1999 Praha)  – herec a rozhlasový hlasatel. Jako student reálného gymnázia byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru (1946–48). Nejprve externě (od 1948) a pak jako řádný zaměstnanec (1954) spolupracoval s Čs. rozhlasem v roli hlasatele a průvodce hudebních pořadů. Svůj hlasový projev hojně uplatnil jako spíkr i v televizi a dokumentárním filmu. Ztvárnil několik desítek drobných rolí v hraném filmu, kde debutoval úlohou domácího učitele Kebrleho v komedii J. Grusse Hostinec „U kamenného stolu“ (1948). Dále se objevil v postavách úředníků, funkcionářů, zřízenců a hlasatelů mj. ve snímcích Pan Novák (1949), Anděl na horách (1955), Škola otců (1957), Tři přání (1958), Jarní povětří (1961), Prosím, nebudit (1962), Máte doma lva? (1963), Neklidnou hladinou (1962), Bílá paní (1965), Dny zrady (1973), Bouřlivé víno (1976) a Tvář za sklem (1979) a naposledy ve filmu Útěk s Césarem (1989). Ojediněle se objevil i na tv. obrazovce, a to např. v seriálech F. L. Věk (1970) a v americké dobrodružné sérii Mladý Indiana Jones (1992)
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!