V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁLEK, Jaroslav

Jaroslav VÁLEK (* 17. 9. 1932 Kroměříž, † 3. 5. 1982 Therswill u Basileje, Švýcarsko)  – herec a redaktor. Jako syn krejčího absolvoval kroměřížskou Obchodní akademii (1951). Do prvního zaměstnání nastoupil jako účetní a pokladník v zemědělské škole. Další vzdělání získal na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Současně studoval i jazyky. Pedagogické činnosti se věnoval jen krátce; záhy se dal na hereckou dráhu. Začínal u ochotníků, až se shodou náhod stal estrádním komikem a vytvořil originální figuru Smutného muže s brýlemi a starosvětskou buřinkou. Po sovětské okupaci roku 1968 žil v zahraničí ve Švýcarsku, kde se účastnil práce v krajanských spolcích a kde své monology vydal roku 1974 pod názvem Smutný muž na gramofonové desce i knižně. Byl také zručný kreslíř a karikaturista. Český film zaznamenal jeho hlas a podobu ve třech filmech: namluvil robota v Polákově filmu Klaun Ferdinand a raketa (1962), objevil se jako zájemce o byt v buřince (Každá koruna dobrá, 1961) a jako holohlavý příslušník VB (Poklad byzantského kupce, 1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!