V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁLEK, Čestmír

Čestmír VÁLEK (* 5. 12. 1924 Kladno, † 18. 6. 1997 Kladno)  – herec. Po válce působil v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze (1945–46) a po základní vojenské službě (1946–48) vystřídal řadu oblastních scén: Městské oblastní divadlo Karlovy Vary (1948–49), Beskydské oblastní divadlo Nový Jičín (1949–50), Městské oblastní divadlo Benešov (1950–52), Městské oblastní divadlo Trutnov (1952–53), Horácké divadlo Jihlava (1953–55), armádní umělecký soubor Vítězná křídla (1955–56) a od roku 1956 až do důchodu působil v Městském oblastním divadle Kladno (asi do 1986). V českém hraném filmu po sobě zanechal jen malou stopu v podobě pěti epizodek, vesměs v „angažovaných“ dílech normalizačních režisérů 70. let: pacient (Pět mužů a jedno srdce, 1971), strážník (Dům Na poříčí, 1976), muž v uniformě (Zločin v Modré hvězdě, 1973), sjezdový delegát (Dvacátý devátý, 1974) a Rýdl (Oddechový čas, 1977). Role podobného významu hrál i v televizi (Zločin na Zlenicích hradě, 1971; Vlčí halíř, 1974 a seriál Sanitka, 1984).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!