V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAJNER, Fráňa/František

Fráňa/František VAJNER (* 23. 8. 1883, † 15. 8. 1950)  – herec, kabaretní zpěvák, divadelní ředitel a dramatik. Od roku 1904 působil jako komik na pódiích různých pražských zábavních podniků (např. U Kráglů, U Medvídků, U Hartmana). Inzerován byl až roku 1908 U Šedivých a U Rozvařilů. Těsně před 1. světovou válkou, kterou strávil na frontě, vystupoval v Linhartově kabaretu. V letech 1918–33 byl ředitelem kabaretu U bílé labutě (jeho společníky ve vedení byli František Pošta, Jan Bureš a Rudolf Kamenský). Poprvé se zúčastnil natáčení ještě v němé éře (Kříž u potoka, 1921; Falešná kočička, 1926) a během 30. a 40. let přispěl do přibližně čtyřiceti filmů bezejmennými epizodkami lidových figurek, nejčastěji sluhů (Barbora řádí, 1935; Soud boží, 1938; Adam a Eva, 1940), zřízenců (Hordubalové, 1937; Pán a sluha, 1938), dělníků (Srdce v soumraku, 1936; Harmonika, 1937; Městečko na dlani, 1942), hostinských (Páter Vojtěch, 1936; Zborov, 1938; Muzikant, 1947), pobudů (Jana, 1935; Jarčin profesor, 1937; Těžký život dobrodruha, 1941), zákazníků, hostů a cestujících (Vojnarka, 1936; Panenství, 1937; Hlídač č. 47, 1937; Pantáta Bezoušek, 1941). Ve 20. a 30. letech vydal řadu svých div. frašek (Těžký případ, Antialkoholik, Truchlící pozůstalí, Živá mrtvola, Kde je paraple?, Náš sluha Matěj, Tajemství starého Patejdla, Žanda z myslivny).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!