V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČADA, Roman

Roman ČADA (* 7. 3. 1962 Pardubice)  – dětský herec a podnikatel. Jako žáka 5. třídy ho objevila ve škole asistentka Drahomíra Králová, když hledala představitele pro dětský film Věry Šimkové-Plívové Přijela k nám pouť (1973). Postava chlapce od kolotoče Janka, který se v tomto úspěšném hudebním filmu stane hrdinou fotbalového hřiště, mu otevřela cestu k dalším klukovským rolím ve více než desítce filmů (Tam, kde hnízdí čápi, 1975; Terezu bych kvůli žádné holce neopustil, 1976; „Marečku, podejte mi pero!“, 1976; Léto s kovbojem, 1976; Což takhle dát si špenát, 1977; Proč nevěřit na zázraky, 1977; Setkání v červenci, 1978; Hra o královnu, 1980) a tv. seriálu My z konce světa (1975). V paměti diváků však patrně nejvíc utkvěl úlohou třináctiletého podnikavého Martina Pavelky zvaného Prcek, jehož přičiněním dojde vždy k nápravě rodinných omylů a nedorozumění, v komediích Stanislava Strnada Můj brácha má prima bráchu (1975) a Brácha za všechny peníze (1978). Naposled se na plátně objevil jako podomek znovu u V. Šimkové-Plívové v komedii Krakonoš a lyžníci (1980). Když končil gymnázium, rozhodl se místo herectví věnovat studiu technického zaměření. S inženýrským titulem absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze a od roku 1991 podniká v oblasti informačních systémů a technologií.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!