V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VACHEK, Alois

Alois VACHEK (* 28. 4. 1903, † po 1978?)  – herec. Patřil mezi pilné epizodní herce a bezejmenné i vedlejší role ztvárňoval hlavně ve filmech J. Menzela: invalida v povídce Smrt pana Baltazara z hrabalovského cyklu Perličky na dně (1965), profesor češtiny ve stejnojmenné povídce z filmu detektivních příběhů Zločin v dívčí škole (1965), staniční zřízenec Novák v Ostře sledovaných vlacích (1966), muž v hospodě v Rozmarném létě (1967), starý profesor ve Zločinu v šantánu (1968), brigádník ve Skřiváncích na niti (1969), zákazník v zelinářství v Kdo hledá zlaté dno (1974), stařeček Potužil v Na samotě u lesa (1976) a posel v Báječných mužích s klikou (1978). Hrál i ve filmech jiných režisérů: poštovního úředníka (Jak se zbavit Helenky, 1967), muže na korbě auta (Svatba jako řemen, 1967), kostelníka (Kladivo na čarodějnice, 1969), ministra železnic (Případ pro začínajícího kata, 1969), předsedu soudu (Tajemství velikého vypravěče, 1971), technika (Návraty, 1972), hlídače v zahradě (Pan Tau a cesta kolem světa, 1972), sluhu Roberta (Slečna Golem, 1972), poslance (Dvacátý devátý, 1974), starého učitele (Profesoři za školou, 1975), poštmistra Valentu v povídce Silvestr 1948 z filmu Boty plné vody (1976), pacienta na lehátku v Hodině pravdy (1977), starého vězně (Což takhle dát si špenát, 1977) a naposledy muže se psem (Past na kachnu, 1978). Objevil se i na tv. obrazovce v seriálu Pan Tau (1969–74). Roku 1978 ho naposledy uvádějí seznamy FSB a poté o jeho osudech není nic známo.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!