V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁGNER, Milan

Milan VÁGNER (* 24. 9. 1929 Ivanovice na Hané, okres Vyškov)  – herec. Po absolvování JAMU (1953) sbíral zkušenosti na scénách Městského oblastního divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě (1953–59), poté dva roky v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1959–61) a roku 1961 nastoupil angažmá ve Státním divadle Brno, kde působil téměř třicet let až do důchodu. Na film. plátně debutoval bezejmennou epizodou ve filmu Tanková brigáda (1955), poté byl laborantem ve Skalského snímku Anděl blažené smrti (1965). Ale teprve od počátku 80. let mu začíná rolí přibývat: vedoucí (Malinový koktejl, 1982), vlivný funkcionář Frňka, který protlačí svého synka Patrika (J. Vokurka) do dětského pěveckého souboru (Všichni mají talent, 1984), cizinec (Hurá za ním, 1988), ředitel Berka (Tichý společník, 1988). Objevil se i v tzv. komedii Petra Tučka Plukovník Starbottle a krásná žalobkyně (1985), což je asi nejhodnotnější snímek jeho nevelké filmografie. Ojediněle účinkoval v koprodukčních snímcích (Kaspar Hauser/Kašpar Hauser, 1993) a jen zřídka se objevil v tv. inscenacích: Pozvání na zámek (1991), O bláznech jen dobré (1991) a seriálu Rodáci (1988).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!