V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁGNER, Jaroslav

Jaroslav VÁGNER (* 28. 7. 1929 Stavné, okres Velká Berezná, Podkarpatská Rus, ČSR)  – herec. Absolvoval herectví na DAMU (1953), krátce pobyl ve Vesnickém divadle (1953) a od roku 1953 působil v Armádním uměleckém divadle, respektive D 34, respektive Divadle E. F. Buriana, kde setrval až do jeho zrušení počátkem 90. let. Do českého filmu se zapsal jen několika bezejmennými epizodními rolemi v 50. a pak 70. letech, kdy šlo vesměs jen o dobové politické agitky: neurčená role (Z mého života, 1955), dělník (Cesta zpátky, 1958), poručík četníků (Bitva o Hedviku, 1972), jeden ze stoupenců „renegátského“ generálního tajemníka KSČ Bohumila Jílka (J. Langmiler) v historickém dramatu Dvacátý devátý (1974), dvojrole lékař v sanitce/německý celník v Rychmanově muzikálu Hvězda padá vzhůru (1974) a cikán (Kdo se bojí, utíká, 1986). Ojediněle se objevil i na tv. obrazovce, mj. v tv. inscenaci První láska (1969) a v seriálech Dobrodružství kriminalistiky (1989) a Náhrdelník (1992). Bývá často chybně zaměňován s barrandovským produkčním Jaroslavem Vágnerem (* 1941), který byl mj. zástupcem vedoucího produkce v Baladě pro banditu (1976) či si zahrál v tv. filmu Giroflé – Giroflá (1991).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!