V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VÁGNER, Jan J.

Jan J. VÁGNER (* 19. 8. 1948 Cheb)  – herec. Po absolutoriu DAMU (1972) a vojenské službě působil nejprve jako hlasatel Čs. rozhlasu Praha (1974–75) a poté byl sedm sezon v angažmá Krajského divadla Příbram (1975–82). Pak už zůstal bez stálého angažmá. Ve filmu si poprvé zahrál prince Moře zapadajícího slunce (Malá mořská víla, 1976). Další, vesměs epizodní role následovaly od počátku 80. let: příslušník VB (Víkend bez rodičů, 1981), Steimer (Ta chvíle, ten okamžik, 1981), vekslák Fery (Prodavač humoru, 1984), velitel stráží (…nebo být zabit, 1985), žoldnéř v Bondarčukově Borisi Godunovovi (1986), vyslanec v pohádce Z pekla štěstí (1999), šéfredaktor (Začátek světa, 2000; Zatracení, 2002), prodavač v Lověně (Kameňák, 2003). Zahrál si i ve filmu FAMU (Medici, 2001). Více se uplatňuje na tv. obrazovce: v inscenacích a filmech (mj. Jak to bylo v únoru, 1972; Josefína, 1973; Kolečkáři, 1974; Historie začíná pod kaštany, 1979; 20 000 mil pod mořem, 1980; Oddělení zvláštní péče, 1980; Ubohý pan Kufalt, 1981; Čertovy kameny, 1982; A co dál, 1992; Den dobrých skutků, 2002; Bel Ami, 2004), pohádkách (Červený panáček, 1981; Čertovy kameny, 1982; Pohádka o touze, 1991; Pohádka nepohádka, 1991), ale hlavně v seriálech (Dlouhá bílá stopa, 1981; Synové a dcery Jakuba skláře, 1986; Případ pro zvláštní skupinu, 1989; Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Arabela se vrací, 1990; Život na zámku, 1995; Na lavici obžalovaných justice, 1998; Strážce duší, 2003; Ulice, 2005). Věnuje se také dabingu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!