V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VAČKÁŘ, Martin

Martin VAČKÁŘ (* 2. 2. 1947 Praha)  – překladatel, novinář a scenárista; syn hudebního skladatele Dalibora C. Vačkáře (1906–1984), který mj. složil hudbu k třiceti šesti filmům včetně Pyšné princezny, a bývalý manžel hereček L. MachoninovéS. Nálepkové, současný manžel Lucie Vačkářové-Gančeva (* 1976). Po ukončení studia japonštiny a čínštiny na FF UK (1975) pracoval jako kulturní redaktor Lidové demokracie (1976–80) a pak se věnoval překladatelské činnosti z japonštiny (filmy, knihy, dramatizace). Napsal též libreto muzikálu Josefína (1993). Před kamerou si zahrál větší i drobnější chlapecké a jinošské postavy ve filmech různých žánrů: školáka Bryknara ve Vošmikově dětské detektivce Zpívající pudřenka (1959), mladšího syna družstevníka Mikysky (V. Lohniský) v Novákově komedii Žalobníci (1960), vyšetřovaného chlapce Petra Kyncla v Blumenfeldově kriminálním dramatu Tereza (1961), pikolíka v Čechově detektivce Kde alibi nestačí (1961) a studenta Jůlu v Dubově horském dramatu Vánice (1962). Kvůli prázdninám s kamarády odmítl titulní roli, do níž si ho vybral režisér M. Forman, když připravoval film Černý Petr (1963). Před kameru se vrátil ve filmu Don Gio (1992), v němž měl epizodku barmana, a také epizodkou v tv. seriálu Případy detektivní kanceláře Ostrozrak (2000).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!