V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VACKOVÁ, Jaroslava

Jaroslava VACKOVÁ (* 23. 6. 1890, † po 1958)  – herečka. Podle dostupných kinematografických zdrojů hrála dvě role v němých filmech režiséra V. Binovce: v Plamenech života (1920) ztvárnila roli herečky (jako Roxana) v dramatu Cyrano z Bergeracu, poté dcerušku nadlesního Slávinku Černou ve snímku Černí myslivci (1921). Po delší odmlce se vrátila před kameru ještě ve třech rolích ve zvukovém filmu na sklonku 30. let: teta hlavní hrdinky Helenky (J. Štěpničková) v komedii H. Haase Co se šeptá (1938), v režii Č. Šlégla dozorkyni v polepšovně ve filmu Paní Morálka kráčí městem (1939) a kamarádku tety Klotyldy (Z. Baldová) v komedii Venoušek a Stázička (1939). V 50. letech účinkovala v rozhlase (mj. po boku K. Höger, naposledy 1958), ale o jejích dalších osudech se nepodařilo nic zjistit.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!