V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VACKOVÁ, Jarmila

Jarmila VACKOVÁ (* 19. 8. 1906 Chicago, † 26. 10. 1971 Santa Monica, Kalifornie)  – herečka; manželka hollywoodského režiséra maďarského původu Andrewa Martona (1904–1992). Pocházela ze zámožné rodiny amerických Čechů (otec byl bankéřem v Chicagu) a na základě značné protekce své matky, která vlastnila film. společnost Chicagofilm a pražské kino Alma, pronikla v polovině 20. let do české kinematografie jako představitelka milovnic. Popularity dosáhla spíše svou exotickou krásou než hereckými schopnostmi v ústředních postavách dcerušek, jimž se manželstvím naplní jejich touhy (Vdavky Nanynky Kulichovy, 1925; Do panského stavu, 1925; Válečné tajnosti pražské, 1926; Prach a broky, 1926; Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1926). S nástupem zvuku a díky sňatku se pomalu vytratila z českého filmu, kde zanechala ještě čtyři úlohy, z nichž ve dvou si i zazpívala: prodavačka a modelka Eva v operetě Děvčátko, neříkej ne! (1932) a komtesa Mira v melodramatu Srdce za písničku (1933). Účinkovala i v několika filmech německé, švýcarské a americké provenience: Muž, který se směje/The Man Who Laughs (1928), Na záletech/Seitensprünge (1930), Nordpol – Ahoi! (1933), Der Dämon des Himalaya/Démon Himálaje (1934) a Storm Over Tibet/Bouře nad Tibetem (1952).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!