V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

VACKOVÁ, Daniela

Daniela VACKOVÁ (* 21. 10. 1954 Praha)  – herečka. Se zkušenostmi z pražského Divadla na okraji vystudovala herectví na DAMU (1978), po jejímž absolvování působila dvě sezony v Činoherním studiu v Ústí nad Labem (Edesse, Cesta parníkem Lamma 8) a pak byla členkou Západočeského divadla v Chebu (Dům na nebesích, Jak umřít na lásku). Po návratu do Prahy se již herectví věnuje ve svobodném povolání. Od 80. let vystupuje v poetické vinárně Viola (Netopýr v podkroví), agenturních představeních (kabaret Střelená husa) a klubových pořadech v duetu s ruskou herečkou a zpěvačkou Taťjanou Wemjan-Čampulkovou nazvaném Emancipované divadlo V + W. V posledních letech hereckou činnost orientuje na dětské publikum: spolupracuje s Hudebním divadlem marionet ELF a vede vlastní cestovní Divadlo Matky Vackové (působí v něm jako herečka, režisérka i autorka). Ve filmu ztvárnila výrazná tmavovláska menší role rozličného naturelu od bezstarostných studentek a učnic (Zrcadlení, 1977; Setkání v červenci, 1978; Smrt stopařek, 1979; Velké přání, 1981) přes role hereček (Julek, 1979; V hlavní roli Oldřich Nový, 1980), ošetřovatelek (Upír z Feratu, 1981; Zastihla mě noc, 1985) po mladé maminky (Muž přes palubu, 1980) až po exkluzivní prostitutky (Anděl s ďáblem v těle, 1983; Anděl svádí ďábla, 1988). Jedinou její hlavní film. rolí byla postava židovské houslistky Idy Fischerové v koprodukčním milostném snímku polského režiséra Janusze Majewského Slaná růže (1982). Pro televizi vytvořila hlavní ženskou hrdinku v Koskově ostravském filmu Zemřeš, kdy budeme chtít (1989) a menší kostýmní roli jí svěřil Petr Weigl v operním filmu Marie Stuartovna (1988). Na obrazovku se vrátila až v novém miléniu, a to v seriálech (Hop a nebo trop, 2004; Ordinace v růžové zahradě, 2005) či v tv. pohádce Křišťálek meč (2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!